Курсові роботи з кримінального процесу

Стадія як елемент системи кримінального процесу

Проблематика розподілу на стадії в сучасному кримінальному процесі. Поняття стадії кримінального провадження. Розмежування стадій кримінального провадження згідно КПК 2012 року. Характеристика стадій кримінального провадження згідно КПК 2012 року. Особливості початку досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним законодавством України. Досудове розслідування. Підготовче провадження. Судовий розгляд. Провадження у суді апеляційної інстанції. Провадження у суді касаційної інстанції. Провадження у Верховному Суді України. Провадження за нововиявленими обставинами. Виконання судових рішень.

РАЗРЕШЕНИЕ

наименьшее приращение показаний измерительного устройства; в цифровых приборах - младший значащий бит ( - ANSI В-89.1.12)”

Источник - legaldictionary.ru

По обставинах, що знов відкрилися, рішення переглядається в тому ж порядку, в якому розглядалася суперечка відповідним судом (першої, касаційної або наглядової інстанцій). Ці вимоги закону повинен враховувати прокурор при рішенні питання про підготовку і напрям у відповідну інстанцію заяви. Закон не передбачає можливості перегляду рішення по обставинах, що знов відкрилися, за ініціативою самого суду без заяви осіб, що беруть участь в справі, зокрема прокурора.
Медичний критерій неосудності не можливо встановити без фахівців в області психіатрії, тому для визначення наявності психічного розладу під час здійснення діяння і здатності особи усвідомлювати під час його здійснення фактичний характер діяння і його суспільну небезпеку проводяться судові психіатричні експертизи. Слідує, проте, мати можливі в них суперечності і сформувати власну позицію.

Курсові роботи з кримінального процесу