Курсові роботи з кримінального процесу

Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація

Теоретичні засади дослідження суб'єктів процесу доказування. Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Поняття та класифікація суб'єктів доказування. Суб'єкти доказування, на яких покладено обов'язок доказування. Суд як суб'єкт доказування. Органи досудового розслідування і прокурор як суб'єкти доказування. Суб'єкти, які вправі брати участь в процесі доказування. Потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники як суб'єкти доказування. Підозрюваний, обвинувачений, підсудний, захисник як суб'єкти доказування.

ВОТЧИНА

- древнейший вид феодальной земельной собственности в России. Наследственное семейное или корпоративное владение. Возникла в X-XI вв.; в XIII - XV вв.-господст. форма феод. землевладения. С конца XV в. противостояла поместью (условному феод. землевладению), с которым постеп. сближалась и в нач. XVIII в. объединилась под общим термином имение ( недвижимость).

Источник - legaldictionary.ru

При цьому ознака вичерпної визначеності видів покарань в єдиному переліку дотримується не у всіх країнах. Так, якщо в новому УК Франції встановлений вичерпний перелік різних видів покарань, що призначаються за злочини, провину і поліцейські порушення, там же визначені види санкцій і їх максимальні розміри, то в англійському і американському кримінальному праві такого єдиного вичерпного покарання не створено. У США, наприклад, разом з покараннями, передбаченими федеральними кримінальними законами, існують системи покарань окремих штатів, окремі види покарань, переважно допоміжного характеру, можна зустріти не в кримінальних законах, а в інших нормативних актах. (113, з. 138; 103, з. 344).
Крім виконання дій, передбачених ч. 3 ст. 319 УПК, на світового суддю покладається обов'язок роз'яснення сторонам можливості примирення (закінчення справи миром). У разі їх згоди світовий суддя по їх заявах виносить ухвалу про припинення справи по ч. 2 ст. 20 (ч. 5 ст. 319 УПК).

Курсові роботи з кримінального процесу