Курсові роботи з кримінального процесу

Відкриття кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження відкриття кримінального провадження. Поняття та зміст кримінального процесу. Структура кримінального процесу. Новели українського законодавства щодо початку кримінального провадження. Особливості відкриття кримінального провадження та досудового слідства як початкової стадії кримінального процесу. Відкриття кримінального провадження та початок досудового розслідування. Реєстр досудових розслідувань.

ПРОНИЯ

(от гр. pronoia - попечение) - в византийском праве пожизненное пожалование государственных налогов, взимавшихся с определенной территории (известно с X-XI вв. ), а с XIII в. - пожалование (в т. ч. наследственное) земельных владений. П. в определенных своих чертах сходна с западноевропейским бенефицием. Институт П. был заимствован в XIV в. Сербией и некоторыми другими южнославянскими землями.

Источник - legaldictionary.ru

Виходячи з санкцій за ці злочини, максимальні розміри найбільш строгого вигляду покарання, передбачені в ч. 1 ст. 306 і в ч. 1 і 2 ст. 298 УЧ РФ, рівні -т- до двох років позбавлення волі. Проте істотно відрізняються санкції за кваліфіковані склади даних злочинів. Так, по ч. 2 і • ст. 306 УК РФ за донос, пов'язаний із звинуваченням особи в здійсненні тяжкогя або особливо тяжкого злочину або з штучним створенням довівши тельств звинувачення (мабуть - в скоєнні злочину будь-який тяже-J сті), винному може бути призначене покарання у вигляді позбавлення свободи срот кому до 6 років. Тобто злочин відноситься до категорії тяжких (ч. 4 ст 15И
Колегія Верховного суду РРФСР, відмінивши вірне по суті рішення обласного суду про застосування принципу складання (бо другий злочин був здійснений після виголошення вироку по першому), запропонувала йому поглинути більше покарання меншим, ігноруючи факт попереднього засудження за перший злочин.

Курсові роботи з кримінального процесу