Курсові роботи з кримінального процесу

Закон як джерело кримінально-процесуального права

Теоретичні засади дослідження закону як джерела кримінального процесуального права. Сутність джерел кримінального процесуального права. Поняття кримінального процесуального закону, його сутність і значення в кримінальному судочинстві. Характеристика кримінального процесуального законодавства. Система кримінального процесуального законодавства України. Дія кримінального процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб. Сучасні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства і основні шляхи їх розв'язання. Теоретичні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства. Проблеми практики застосування кримінально-процесуального закону та шляхи їх вирішення.

ПАЛАТА

- относительно самостоятельная часть двухпалатного общенационального парламента. При этом традиционно одна из палат именуется нижней, а другая - верхней (см. Двухпалатная система парламента). (Г.И.)

Источник - legaldictionary.ru

Кожного разу, вирішуючи питання про застосування міри кримінально-правової дії, суд повинен враховувати не тільки всі обставини довершеного злочину і особливості особи винного, але і ті наслідки, до яких може привести ухвалюване ним рішення. Це важливо в індивідуальному плані, але ще більш - в широкому соціальному плані. Так, в літературі справедливо зверталася увага на негативні наслідки застосування позбавлення волі і деяких інших видів покарання. Зокрема, на те, що широке застосування покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю приводить до вилучення з народного господарства фахівців ряду гостродефіцитних професій - продавців, шоферів і т.д. Негативні наслідки для сім'ї засудженого може мати непродумане застосування штрафу, конфіскації майна, позбавлення волі, інших заходів кримінально-правової дії.
У зв'язку з цим нам представляється необхідним звернутися до проблеми процесуальної самостійності особи, що підтримує державне звинувачення, оскільки ця проблема з ухваленням УПК не тільки не втратила актуальності, але і наповнилася новим сенсом.

Курсові роботи з кримінального процесу