Курсові роботи з кримінального процесу

Експерт як суб'єкт кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження процесуального становища експерта. Нормативне регулювання використання спеціальних знань у новому Кримінальному процесуальному кодексі України. Поняття та види судової експертизи. Аналіз особливостей процесуального становища експерта. Процесуальний порядок призначення і проведення експертизи. Права та обов'язки експерта. Висновок експерта.

ДЕРЖАВА

- 1) независимое государство. Термин “Д.” в качестве синонима “государства” на практике применяется не ко всем государствам, а только к тем, которые играют выдающуюся роль в международной политике (см. Великие державы); 2) символ власти монарха (напр., в России - золотой шар с короной или крестом).

Источник - legaldictionary.ru

Згідно ст. 273 УПК, судове слідство починається з викладу державним обвинувачем пред'явленого звинувачення. Виходячи з буквального тлумачення, незрозуміло, виражається ця дія прокурора в оголошенні всього обвинувального висновку або тільки його резолютивній частині. МУПК в ст. 383 аналогічна дія державного обвинувача пов'язує з оголошенням резолютивній частині обвинувального висновку. При виробництві в суді присяжних, згідно ч. 2 ст. 335 УПК, державний обвинувач висловлює істоту пред'явленого звинувачення. Раніше діючий УПК РСФСР в ст. 278 містив вказівку на обов'язковість оголошення всього обвинувального висновку, причому не указував конкретного учасника, зобов'язаного це здійснити, унаслідок чого практика пішла по шляху найменшого опору: обвинувальний висновок оповістив суддя.
У зарубіжній буржуазній літературі, особливо німецькій літературі кінця XIX - почала і середини XX вв., у зв'язку з розглядом злочинів з використанням засобів зв'язку виникла суперечка про територіальну локалізацію т.з. "транзитних преступлений"20.

Курсові роботи з кримінального процесу