Курсові роботи з кримінального процесу

Забезпечення прав людини й громадянина при досудовому слідстві

Поняття і загальні положення досудового слідства. Поняття досудового слідства. Загальні положення досудового слідства. Поняття та процесуальний статус обвинуваченого. Поняття обвинуваченого. Забезпечення обвинуваченому права на захист. Нагляд прокуратури за додержанням прав людини і громадянина при досудовому слідстві.

САБОТАЖ

(фр. sabotage) - 1) одно из “контрреволюционных” преступлений по УК РСФСР 1926 г. Заключалось в сознательном неисполнении кем-либо определенных обязанностей или умышленном небрежном их исполнении с целью ослабления власти правительства и деятельности государственного аппарата (ст. 58); 2) в уголовном законодательстве США преступление, направленное на подрыв Обороноспособности США (в мирное время) или совершенное с намерением причинить вред или помешать США либо какой-либо ассоциированной нации в военных приготовлениях, в ведении войны (в военное время или период чрезвычайного положения). Объективную сторону С. составляет повреждение, уничтожение, загрязнение или заражение военных (оборонных) сооружений, материалов или приспособлений (Свод законов США, титул 18, гл. 105).

Источник - legaldictionary.ru

Теоретичною базою для розвитку концепції "кримінальної сфери" багато в чому послужила практика Європейського суду з прав людини в Страсбурзі. Великий резонанс дістала справа турецького громадянина Оцтюрка проти Німеччини. Оцтюрк зробив адміністративне правопорушення, у виробництві по якому брав участь перекладач. Німецький суд зобов'язав Оцтюрка сплатити витрати по його участі в справі, вказавши, що згідно ст.6-3 Європейської конвенції з прав людини безкоштовна участь перекладача забезпечується тільки по кримінальних справах (у Конвенції сформульовано "Б кримінальній сфері"). Оцтюрк направив скаргу в Європейську комісію, після чого вона лопала до Страсбурзького суду, який визнав її правомірність. Суд відзначив, що адміністративні правопорушення входять в поняття "Кримінальної сфери". Інакше держави могли б уникати дотримання певних прав особи, довільно декріміналізіруя діяння і розглядаючи їх з погляду внутрішнього права як адміністративних правонарушеній. Див. докладніше J. Pradel, Vers des principes directeurs communs aux diverses procedures penales europeennes, в сб. Melanges offerts а Georges Levasseur, Paris, 1992, р. 461.
Відсутність постійного місця проживання повинна бути реальною. Про реальність можуть свідчити наступні факти: 1) підозрюваний не живе на одному місці, а періодично міняє місце проживання, 2) не має постійної реєстрації.

Курсові роботи з кримінального процесу