Курсові роботи з кримінального процесу

Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій

Поняття та види слідчих (розшукових) дій в кримінальному процесі України. Поняття слідчих (розшукових) дій. Види та класифікація слідчих (розшукових) дій. Загальні умови провадження слідчих (розшукових) дій. Поняття та види загальних умов провадження слідчих (розшукових) дій. Характеристика загальних умов провадження слідчих (розшукових) дій.

ОБЩИНА

- муниципальное образование, состоящее из одного, реже - из нескольких населенных пунктов. Население О. считается единым территориальным коллективом, который владеет муниципальной собственностью, сам решает отдельные вопросы жизни О. на собраниях либо путем местных референдумов, а также избирает органы местного самоуправления. Размеры населенного пункта не играют принципиального значения: О. может быть и небольшая деревня, и город.(С. А.)

Источник - legaldictionary.ru

Далі, замах припускає діяльність, що обумовлює буття законного складу, але зовсім не вимагає діяльності, яким необхідним наслідком було б здійснення задуманого, яка знаходилася б в прямому і безпосередньому зв'язку з бажаним порушенням закону, оскільки, з одного боку, в більшості злочинних діянь таке досягнення задуманого можливо тільки завдяки різним прівходящим силам, сприяючим винному, а з іншої - в складних злочинних діяннях сама діяльність може складатися з декількох актів, не складових однієї діяльності, що безперервно розвивається, як, наприклад, злом скрині і таємне узяття речі при крадіжці.
В той же час не можна не відзначити і специфіку даної слідчої дії. Застигаючи особу у момент скоєння злочину або безпосередньо після його здійснення, слідчий, співробітник органу дізнання фактично стають свідками у справі. Тому, склавши протокол затримання, вони повинні усунутися від подальшого розслідування.

Курсові роботи з кримінального процесу