Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінально-процесуальне законодавство України: загальна характеристика

Система кримінального процесуального законодавства України. Роль Конституції та міжнародно-правових угод, ратифікованих Україною, у регулюванні кримінально-процесуальної діяльності. Кримінальний процесуальний кодекс України, його зміст і структура. Чинність кримінального процесуального законодавства в часі, просторі та за колом осіб. Вплив роз'яснень Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, відомчих нормативних актів на регулювання кримінально-процесуальної діяльності.

СТРЭДЛ

- в биржевой терминологии: а) на товарных рынках - сочетание одновременной покупки одного товара с продажей другого; на рынках акций - соглашение, предоставляющее держателю ценных бумаг право их продавать или покупать по определенной цене; б) при сделках по опционам - двойной опцион или стеллажная сделка (см. Стеллаж), дающая держателю ценных бумаг право их купить или продать по определенной цене.

Источник - legaldictionary.ru

Виправдання по будь-якій з підстав означає визнання підсудного невинним і вабить повну реабілітацію в порядку, встановленому гл. 18 УПК. Тому забороняється включати в зміст виправдувального вироку формулювання, що ставлять під сумнів невинність підсудного. Суд у вироку зобов'язаний визнати право виправданого на реабілітацію і через вимогу ст. 134 УПК роз'яснити у письмовій формі (у резолютивній частині вироку) порядок відновлення його порушених прав і відшкодування збитку, заподіяного в результаті незаконного притягання до кримінальної відповідальності і незаконного висновку під варту.
Дивна метаморфоза відбулася в 1993 році. Спершу закон від 4 січня нарешті передбачив норму про недійсність процедури затримання, у разі її здійснення з порушенням закону. Але потім закон від 24 серпня відмінив нововведення, внжувшись до колишнього порядку. Про мотиви такого явища див. розділ III справжньої роботи.

Курсові роботи з кримінального процесу