Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінально-процесуальний примус

Примус у кримінальному провадженні: національні та міжнародні аспекти. Характеристика заходів кримінально-процесуального примусу. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів. Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України.

АНОНИМ

(от гр. anonymos - безымянный) - 1) автор письма или сочинения, скрывший свое имя; 2) сочинение без обозначения имени автора.

Источник - legaldictionary.ru

При розслідуванні обставин справи Ф. показав, що за 20 днів до того, що трапився він брав участь в тренувальній стрілянині, не розрядив пістолет, але поставив його на запобіжник. Після цього він пістолет з кобури не виймав і забув, що зброя заряджена. Постріл був для нього повною несподіванкою, тобто Ф. не передбачав наслідків своїх небезпечних маніпуляцій із зброєю, але винен був і міг, як працівник міліції, що знає матеріальну частину зброї, передбачати ці наслідки.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною провиною. Намір прямої. Мотиви і цілі злочину різні. Винен усвідомлює, що негативно впливає на неповнолітнього, передбачає згубність свого впливу і бажає залучити його в антигромадську поведінку. Якщо повнолітній не знав, що що залучається до антигромадської діяльності неповнолітній, то в його діях немає складу названого злочину.

Курсові роботи з кримінального процесу