Курсові роботи з кримінального процесу

Міжнародна правоохоронна діяльність

Теоретичні засади дослідження міжнародної правоохоронної діяльності. Правоохоронна діяльність держави: поняття та ознаки. Міжнародне співробітництво у галузі правоохоронної діяльності. Характеристика особливостей міжнародної правоохоронної діяльності. Зміст, основні напрями та форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України в рамках Інтерполу.

ИМПОРТ

- ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, на таможенную территорию Российской Федерации из-за границы без обязательства об обратном вывозе. Федеральный закон от 13.10.95 N 157-ФЗ, ст.2

Источник - legaldictionary.ru

Нарешті, якщо помилка відноситься до обставин, що не мають ніякого значення для складу або кваліфікації злочинного діяння, то вона залишається без жодного впливу на винність і відповідальність: помилкове припущення злодія про те, що вкрадені речі належать його сусідові, коли вони насправді належать іншій особі, помилкове припущення отруйника, що він дає дігиталін, коли він насправді отруїв морфієм, або невірне припущення його про те, що дану ним отруту проведе припинення дії серця, тоді як смерть відбулася від зараження крові, і т.д., не можуть мати ніякого значення для ставлення в провину і відповідальності.
Систематичний спосіб полягає у викладі обставин справи в тій послідовності, як вони мали місце в житті, насправді, по стадіях розвитку злочинної діяльності. Цей спосіб, як правило, застосовується в тих випадках, коли у справі є прямі докази і обвинувачений не заперечує факту здійснення ним даного злочину.

Курсові роботи з кримінального процесу