Курсові роботи з кримінального процесу

Міжнародний розшук злочинців

Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Процесуальний порядок міжнародного співробітництва. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій. Кримінальне провадження у порядку перейняття. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. Поняття видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. Принципи екстрадиції. Процесуальний порядок видачі особи (екстрадиції). Проведення екстрадиційної перевірки (ст. 587 КПК). Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання засуджених осіб.

ДЖЕНТРИ

(англ. gentry от gentle - благородный, родовитый, знатный) - среднее и мелкое сельское дворянство в Англии XVI-XVIII вв. В отличие от континентального дворянства являлось открытым сословием, пополнявшимся из купцов и богатых крестьян. Сыграло важнейшую роль в Английской революции XVII в.

Источник - legaldictionary.ru

Конституція 1993 р. вперше включила в правову систему наший країни принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації (ч.4 ст.15). Ця обставина дала можливість особам, залученим в кримінальний процес, при захисті своїх прав і свобод прямо посилатися на норми міжнародного права, бо Конституція РФ чітко закріпила правило, згідно якому, у разі виниклої суперечності між російськими законами і міжнародними нормами, пріоритет мають норми міжнародного договору. Це правило розповсюджується і на кримінальне судочинство, що підтверджується і частиною 3 статті 1 УПК РФ.86
Слід особливо підкреслити, що прослуховування повідомлень за допомогою засобів телекомунікації як слідча дія може мати місце тільки після початку попереднього слідства, тобто під час дізнання воно неприпустимо. Судова поліція має право здійснювати прослуховування лише за дорученням і під контролем слідчого судді.

Курсові роботи з кримінального процесу