Курсові роботи з кримінального процесу

Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя

Теоретичні засади дослідження обвинувачення як предмету кримінального правосуддя. Поняття правосуддя у кримінальних справах. Функція обвинувачення та її місце в системі кримінально-процесуальних функцій. Сторона обвинувачення в кримінальному процесі. Характеристика обвинувачення як предмету кримінального правосуддя. Поняття, сутність та етапи реалізації обвинувачення за новим кримінальним процесуальним законодавством. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України.

ПАРИТЕТ

(от лат. paritas - равенство) - принцип равного представительства сторон. Наиболее распространен при согласительном рассмотрении трудовых конфликтов в арбитражах. П. также означает равенство, равноправие, равноценность, равное положение.

Источник - legaldictionary.ru

Тепловою, ядерною, електричною і т.д. Енергетичним джерелом є само речовина або предмет, енергія яких знаходиться в зв'язаному вигляді. Вивільнення цієї енергії приводить до поразки живої сили, техніка супротивника, до руйнувань і інших наслідків, необхідних для вирішення бойових завдань, поставлених перед військовослужбовцями. Вивільнення цієї енергії проводиться за рахунок зовнішньої дії. Проте енергія цієї дії несумірна в порівнянні з тією, що вивільняється. Виділення енергії, що почалося, не піддається управлінню, що також вельми небезпечно для тих, що оточують і вабить украй шкідливі наслідки.
СНІД разом з наркоманією, раком і серцево-судинними захворюваннями називають чумою XX в. Він починається з попадання в людський організм вірусу імунодефіциту. Руйнуючи иммуноза-щитову систему людини, вірус з неминучістю приводить до смертельного результату. Кримінальна відповідальність за зараження ВІЧ-ІНФЕК-

Курсові роботи з кримінального процесу