Курсові роботи з кримінального процесу

Примирювальна форма вирішення кримінальних справ

Теоретичні засади дослідження примирювальної форми вирішення кримінальних справ. Поняття кримінально-процесуальної форми. Поняття кримінального провадження на підставі угод. Аналіз особливостей примирювальної форми вирішення кримінальних справ. Особливості укладення угоди про примирення (ініціювання, зміст, наслідки). Порядок судового провадження на підставі угоди.

РАБСТВО

- согласно Конвенции о рабстве, подписанной в Женеве 25 сентября 1926 г., “положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности”. Р. является одной из древнейших форм эксплуатации человека, широко распространенной вплоть до конца XIX в. (отменено в США в 1863 г., в Испании - в 1886 г., в Эфиопии - в 1930 г., в Саудовской Аравии - в 1950 г.). Признано явлением, ликвидация которого требует многостороннего межгосударственного сотрудничества. В 1956 г. Женевская конференция представителей 43 государств одобрила Дополнительную конвенцию об упразднении Р., работорговли и институтов и обычаев, сходных с Р. В настоящее время запрещено законодательством всех стран мира, однако на планете до сих пор содержатся в незаконном Р. или близком к нему состоянии несколько миллионов человек.

Источник - legaldictionary.ru

Сліди (ознаки), що припускають зміст доказової інформації про злочин, можуть не виникнути в результаті дій суб'єкта заховання. Проведені певним способом дії іноді не приводять до утворення звичайних для конкретної ситуації слідів або ж скорочують їх виникнення до мінімуму. В результаті цього розслідування позбавляється необхідних відомостей про обставини злочину. Тому злочинці прагнуть вибрати в цілях заховання способи, що дозволяють уникнути, запобігти появі ознак, вказуючих на довершені злочинні дії. Наприклад, для вбивства можуть бути вибрані хімічні речовини, що дозволяють приховати причину смерті. Місце і час використання цих речовин, на думку злочинця, запобіжить сприйняттю процесу скоєння злочину такими, що оточують. Тут переслідуються одночасно дві мета - настання смерті і заховання злочинного результату, його наслідків. У число подібних способів, направлених виключно на заховання, можна віднести зміни зовнішності злочинця, що не дозволяє очевидцям отримати відомості про справжню його зовнішність; застосування рукавичок, що запобігає залишенню слідів пальців рук на місці злочину і ін.
Те що відповідно до закону суд, прокурор, слідчий і дізнавач зобов'язані забезпечити всестороннє, повне і об'єктивне розслідування і розгляд обставин справи, у тому числі і шляхом представлення обвинуваченому (підозрюваному

Курсові роботи з кримінального процесу