Курсові роботи з кримінального процесу

Прокурор у кримінальному провадженні

Теоретичні засади дослідження діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Прокурор як суб'єкт кримінального провадження. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України. Аналіз особливостей діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Діяльність прокурора під час проведення досудового розслідування. Повноваження прокурора в суді.

КУТЮМЫ

(фр. coutume - обычай) в феодальной Франции - обычное право отдельных провинций, округов, городов и т. д.

Источник - legaldictionary.ru

Перш за все, кримінальне право повинне на всіх своїх кроках визначатися законами природними. Закони ж "вельми подібні з єством суть ті, яких особливе розташування відповідає краще розташуванню народу, ради якого вони установлені" (321). Відповідність природних законів "розташуванню народу" підказує авторові Наказу і подальший розвиток цієї думки в тому відношенні, що "законоположення повинне застосовуватися до народного умствованію" (322) і що на всіх своїх стадіях кримінальне право повинне бути пройняте початком законності. Остання думка, проведена в Наказі з великою подробицею, заслуговує того, щоб на ній декілька уважніше зупинитися.
У разі ухвали звинувачувального вироку відносно неповнолітнього суд може покласти відшкодування процесуальних витрат на його законних представників або на самого неповнолітнього, якщо він має доходи або інше майно, достатні для покриття витрат у кримінальній справі (див. ст. 1074 ГК).

Курсові роботи з кримінального процесу