Курсові роботи з кримінального процесу

Процесуальна правоздатність і дієздатність суб'єктів кримінального процесу

Поняття і класифікація суб'єктів кримінального процесу. Характеристика суб'єктів кримінального процесу. Суд. Сторона обвинувачення: прокурор. Сторона захисту. Потерпілий і його представник. Інші учасники кримінального провадження. Процесуальна правоздатність і дієздатність суб'єктів кримінального процесу.

ПАУПЕР

(лат. pauper - бедный) Нищий, человек, лишенный средств к существованию. Пауперизация - массовое обнищание населения.

Источник - legaldictionary.ru

Достоїнства цих робіт, в той же час знаходить, що автори не вийшли за межі традиційних юридичних (нормативних) методів дослідження. Подальша розробка проблем кримінального закону (зокрема, проблема зворотної сили закону), на думку В. Н. Кудрявцева, настійно вимагає широкого переходу до нових методів дослідження, лежачих на стику ряду наук: права і логіки, права і соціології, права і психологии40. До сказаного слід додати актуальність дослідження проблем кримінального закону, зокрема проблем зворотної сили кримінального закону, на стику права і етики.
Стецовський Ю. Вступление в процес законного представника обвинуваченого.-Сов. юстиція, 1969 № 10; Іванов А., Ландо А. Законний представник неповнолітнього обвинуваченого.- Соц. законність, 1970, J\2 9; Ш і м а н про в з до і і В. Законние представники обвинуваченого і потерпілого в попередньому слідстві.-Соц. законність, 1971 № 7;

Курсові роботи з кримінального процесу