Курсові роботи з кримінального процесу

Процесуальний статус слідчого судді

Теоретичні засади дослідження процесуального статусу слідчого судді. Поняття суб'єктів кримінального провадження. Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Місце слідчого судді в системі суб'єктів кримінального провадження. Аналіз особливостей процесуального статусу слідчого судді. Процесуальний статус слідчого судді. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України.

БРОКЕР

Брокер в англо-саксонских странах - название маклера, являющегося посредником при заключении сделок. Брокеры специализируются по определенным видам товаров или услуг.

Источник - legaldictionary.ru

Бесіді-опиту повинні передувати встановлення психологічного контакту, спонука до бажання надавати необхідну допомогу в дослідженні події і готовності давати відповіді на питання, висловлювати свої міркування, думки, уявлення і відчуття в обстановці довіри і щирості. При цьому не слід показувати, що суб'єкт має право відмовитися від участі в бесіді. Остання не повинна носити звинувачувальну спрямованість або створювати враження тимчасового обмеження свободи. Опитуваний повинен з'ясувати, що Б його інтересах надати Вам як особі, що займає певне посадове положення, посильну допомогу, не накликаючи на себе непотрібних підозр і недовір'я.
Військовослужбовцям, що проходять військову службу по заклику, а також військовослужбовцям, що проходять військову службу за контрактом на військових посадах рядового і сержантського складу, якщо вони на момент винесення судом вироку не відслужили встановленого законом терміну служби по заклику.

Курсові роботи з кримінального процесу