Курсові роботи з кримінального процесу

Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві

Теоретичні засади дослідження принципів публічності та диспозитивності в українському кримінальному судочинстві. Поняття і головні характеристики принципів права. Поняття та система принципів кримінального процесу. Аналіз особливостей принципів публічності та диспозитивності в українському кримінальному судочинстві. Принцип публічності в кримінальному процесі. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі.

ПАИЦЗА

- пластинка, выдававшаяся монголо-татарскими ханами в ХШ -XV вв. как верительная грамота.

Источник - legaldictionary.ru

Законом інтересів суспільства або держави від суспільно небезпечного посягання шляхом спричинення що робить замах шкоди, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони; 2) у пасивній правомірній поведінці за допомогою відмови (бездіяльності) особи від використання свого права.58 Тому слід погодитися з А. І. Санталовим, що "вирази "невчасна оборона", оборона", що "запізнилася, внутрішньо суперечливі. Точнішим був би вираз "дія, що запізнилася для оборони"".59
Якщо питання, пов'язане з виконання вироку, розглядається за ініціативою прокурора, судового пристава-виконавця, суддя надає їм можливість обгрунтування внесеного подання. У необхідних випадках в судовому засіданні може бути призначене виробництво експертизи. Послідовність дачі пояснень особами, викликаними в судове засідання, встановлюється суддею.

Курсові роботи з кримінального процесу