Курсові роботи з кримінального процесу

Структура і порядок судового розгляду

Загальні положення судового розгляду. Межі судового розгляду та процедура судового розгляду. Судові дебати, останнє слово обвинуваченого. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку.

МАГНАТ

(лат. magnatus - богатый, знатный) - 1) представитель родовитой и богатой знати в феодальной Польше. В XIV-XV вв. польское рыцарство получило ряд привилегий и политических прав, которыми воспользовались главным образом М. Королевская власть была под их фактическим контролем. В XV-XVI вв. шляхта вела энергичную борьбу с М. и формально добилась одинаковых с ними политических прав. Однако и позднее М. продолжали заметно влиять на политическую жизнь страны; 2) название крупных феодалов в Западной Европе; 3) представитель крупного промышленного финансового капитала, лицо, аккумулирующее значительные суммы денег в финансовом, промышленном или торговом бизнесе.

Источник - legaldictionary.ru

Даний факт виходить за межі події злочину, не має відношення до даної події, не пов'язаний з ним; би) версія в цілому неправильна, не відображає об'єктивно існуючого зв'язку між фактами і не може використовуватися для направлені розслідування; у) версія потребує коректування з тим, щоб пояснити всю сукупність наявних фактичних даних. Останнім етапом є оцінка всієї сукупності зібраних у справі фактичних даних і формулювання виводу про істинність або помилковість даної версії. Перевірка версії пронизує процес доведення від його початку до завершені На зміну знехтуваним версіям висуваються і перевіряються нові предположені Доведення завершується підтвердженням однієї версії як єдиного в даній ситуації пояснення досліджуваного собиті версія, що Підтвердилася, перестає в строгому сенсі слова бути версією, вона стає достовірним знанням про істотні обставини що розслідується преступлені РОЗДІЛ VII ОЦІНКА ДОКАЗІВ N 1. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ОЦЕНКИ ДОКАЗІВ
Транспортний засіб може бути погнаний з території підприємства, що охороняється і не охороняється, з місця стоянки, зокрема тимчасовою, з гаража і т.д. Місце знаходження транспортного засобу не впливає на кримінальну відповідальність.

Курсові роботи з кримінального процесу