Курсові роботи з кримінального процесу

Суб'єкти кримінального провадження

Поняття суб'єктів кримінального провадження (суб'єктів кримінально-процесуальних відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності). Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Загальна характеристика суб'єктів, що відносяться до сторони обвинувачення. Загальна характеристика суб'єктів, що відносяться до сторони захисту.

ВАЛЮТА

1. Денежная единица страны и ее тип (золотая, серебряная, бумажная). 2. Денежные знаки иностранных государств, а также кредитные средства обращения и платежа, выраженные в иностранных денежных единицах и используемые в международных расчетах. Валюты разделяются на три группы: обратимые (свободно конвертируемые) в любые другие валюты; частично обратимые, т.е. такие, которые обмениваются лишь на некоторые валюты других стран, и необратимые (замкнутые), которые используются только в пределах данной страны. Рубль свободно конвертируемой валютой не является.

Источник - legaldictionary.ru

Таким чином, шляхом трансформації відбувається перетворення норм міжнародного права в норми внутрідержавного права, обов'язкового для всіх громадян даної держави і іноземців, що знаходяться в його межах, і осіб без гражданства36. Знов створені кримінально-правові норми можуть вдягнутися тільки у форму закону - акту Верховної Ради Союзу РСР або Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР з подальшим твердженням на найближчій сесії Верховної Ради Союзу РСР. Таким трансформаційним актом є, наприклад, Указ Президії Верховної Ради Союзу РСР від 3 січня 1973 р. "О кримінальної відповідальності за угін повітряного судна", що встановив кримінальну відповідальність за різні види угону і захоплення повітряного судна37.
Кваліфікованим видом діяння є невиконання наказу начальника, здійснене групою осіб, групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, а рівне те, що призвело тяжкі наслідки. Поняття групи осіб за попередньою змовою і організованої групи містяться в ст. 35 УК РФ.

Курсові роботи з кримінального процесу