Курсові роботи з кримінального процесу

Судове слідство в українському кримінальному процесі

Поняття судового слідства в українському кримінальному процесі. Аналіз особливостей здійснення судового слідства. Початковий етап судового слідства. Процесуальний порядок дослідження доказів. Дії суду при встановленні в судовому засіданні неосудності обвинуваченого. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами.

МИГРАНТ

На международном уровне не существует общепринятого определения. Обычно считается, что термин мигрант охватывает все случаи, когда решение о миграции человек принимает свободно, по причинам «личного удобства» и без вмешательства внешнего принудительного фактора. Этот термин применяется к лицам и членам семьи, переезжающим в другую страну или регион для улучшения своих материальных или социальных условий и улучшения перспектив для себя или своей семьи.

Источник - legaldictionary.ru

Підстави для визначення п'ятнадцятого черпаються з учення про thesis probandi і з того положення, що перехресний допит має свої, незалежні від головного допиту підстави для існування так точно, як і повторний допит, маючи своє особливе призначення в процесі, може викликати знов необхідність в наданні осоружній стороні перехресного допиту. При цьому, з питання про те, чи має сторона, що викликала свідка, право ганьбити цього свідка на перехресному допиті, ми можемо дати відповідь тільки позитивний. Виклик свідка не є результат договору свідка із стороною, що викликала його, і якщо свідок виявився брехливим, то немає підстави заборонити його викривання, звичайно, фактом, а не загальною характеристикою, яка могла б породити питання: якщо свідок брехлива взагалі людина, то навіщо сторона його викликала?
Даний принцип також гарантує засудженому право на перегляд вироку, що вступив в законну силу, у його справі по обставинах, що знов відкрилися і новим, за наявності до того підстав і в порядку, передбаченому законом, як винятковим формам перегляду вироку.

Курсові роботи з кримінального процесу