Курсові роботи з кримінального процесу

Судовий захист у кримінальному процесі України

Теоретичні засади дослідження судового захисту в кримінальному процесі України. Поняття захисту, його види і значення у кримінальному судочинстві. Сучасне забезпечення права на захист у кримінальному провадженні. Аналіз особливостей судового захисту в кримінальному процесі України. Процесуальне становище захисника. Права та обов'язки захисника. Обов'язкова участь захисника.

ВЫСЫЛКА

- 1) в России XIX - начала XX вв. удаление лица по суду или в административном порядке из столиц, определенных губерний или городов с предоставлением или без предоставления права выбора места жительства вне данной местности; 2) в РФ до 1 июля 1992 г. - вид уголовного наказания, состоявший в удалении осужденного из места его жительства с запрещением проживать в определенных местностях.

Источник - legaldictionary.ru

Як механізм забезпечення прав особи в кримінальному судочинстві розглядається система правових засобів і методів, що "включає: чітке визначення цілей і завдань кримінального судочинства, єдину, логічно послідовну регламентацію правового статусу кожного учасника, закріплення гарантій, що реально забезпечують здійснення прав особи у сфері кримінальної юрисдикції, зокрема встановлення наслідків невиконання або неналежного виконання обов'язків посадовими особами, покликаними вирішувати покладені на них карно-процесуальним законом завдання, а також регламентацію системи реабілітаційних засобів відносно осіб, що необгрунтовано переслідувалися в кримінальному порядке"41.
Необхідність зміни або доповнення звинувачення може виникнути у зв'язку із зміною фактичної сторони звинувачення або юридичної кваліфікації злочину, встановленням нових епізодів в злочинній діяльності обвинуваченого або відпаданням частини звинувачень, інкримінованих обвинуваченому.

Курсові роботи з кримінального процесу