Курсові роботи з кримінального процесу

Судово-психологічна експертиза

Теоретичні засади дослідження судово-психологічної експертизи. Нормативне регулювання використання спеціальних знань у новому Кримінальному процесуальному кодексі України. Теоретичні аспекти використання спеціальних психологічних знань у кримінальному проваджені. Аналіз особливостей призначення та проведення судово-психологічної експертизи. Поняття і компетенція судово-психологічної експертизи. Методи судово-психологічної експертизи. Призначення судово-психологічної експертизи та організація її провадження. Особливості проведення комплексних судово-психологічних експертиз.

ИМПЕРИЯ

(от лат. imperium - власть, государство) - 1) наименование монархических государств, главой которых является император. И. - чаще всего обширное государство, включающее территории других народов и государств. Россия именовалась И. в 1721-1917 гг.; 2) крупные государства, имеющие обширные колониальные владения. И. образует метрополия и ее колонии (напр., Британская империя, включавшая наряду с Великобританией все ее доминионы и колонии). Последние из таких колониальных И. прекратили свое существование в 1950-1970 гг.

Источник - legaldictionary.ru

Згідно ч. 4 ст. 318 УПК, вступ до кримінальної справи приватного звинувачення прокурора не позбавляє приватних осіб можливості примирення. Відповідно, припинення кримінальної справи приватного звинувачення залежить тільки від волевиявлення приватних осіб. Прокурор має право порушити кримінальну справу приватного звинувачення навіть всупереч бажанню потерпілого, проте на рішення питання про примирення прокурор впливати не в змозі. Карно-процесуальний кодекс РФ не містить вказівок на особливі умови, за наявності яких кримінальна справа приватного звинувачення, збуджена прокурором, не може бути припинена за примиренням сторін.
Не можна виключати випадки, коли потерпілий робить заяву про примирення під впливом обману, помилки або загрози його життю, здоров'ю, майну і т.д. У таких ситуаціях, потерпілий стає таким, що постраждав двічі. Тому для забезпечення права і інтересів потерпілого при укладенні світової угоди доцільно:

Курсові роботи з кримінального процесу