Курсові роботи з кримінального процесу

Формування обвинувачення в кримінальному процесі України

Теоретичні засади дослідження формування обвинувачення в кримінальному процесі України. Функція обвинувачення та її місце в системі кримінально-процесуальних функцій. Обвинувачення у контексті положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. Аналіз особливостей формування обвинувачення в кримінальному процесі. Сторона обвинувачення в кримінальному процесі. Реалізація обвинувачення: поняття, сутність, етапи за новим кримінальним процесуальним законодавством.

БАКУФУ

см. сегунат.

Источник - legaldictionary.ru

Крім названих осіб функцію дізнавача виконують оперативні працівники відповідних галузевих служб горрайлінорганов. Останні допускаються до цієї роботи наказом керівника тієї або іншої служби і також повинні вважатися належними суб'єктами правомочними ухвалювати рішення про збудження кримінальної справи або про відмову в цьому. Інші особи такими не є, а, значить, і не має права ухвалювати по заявах і повідомленнях вказані рішення.
Суб'єктом даного злочину є будь-який громадянин, що досяг 16-річного віку, керівник транспортним засобом і що порушив правила дорожнього руху. Якщо водій транспортного засобу не порушив правила дорожнього руху, але життя і здоров'я потерпілого поставлені під загрозу в результаті події з керованим ним транспортом, то невиконання водієм обов'язку по наданню допомоги потерпілому вабить відповідальність по ст. 125 УК.

Курсові роботи з кримінального процесу