Курсові роботи з кримінального процесу

Цивільний позов у кримінальному процесі

Поняття і значення цивільного позову в кримінальному процесі. Підстави, предмет і особливості доказування цивільного позову у кримінальній справі. Кримінально-процесуальні засоби забезпечення цивільного позову. Правові проблеми інституту цивільного позову у кримінальному процесі та шляхи їх вирішення.

АВУНКУЛАТ

(от лат. avunculus - дядя по матери) - обычай, устанавливающий права и обязательства между дядей с материнской стороны и племянниками. Сохранял связь детей с родом матери в эпоху патриархата. Известен у многих древних и (как пережиток) у некоторых современных народов.

Источник - legaldictionary.ru

Це головна, сутнісна властивість неминуче знаходить вираз в змісті відповідної речі, явища або поняття. Свідоме використання людиною того або іншого предмету, явища або поняття проводиться відповідно до їх суті, з їх призначенням в суспільстві, ради реалізації їх сутнісних властивостей: дана річ, явище або поняття тому і використовуються людиною, що останньому було потрібно відповідні сутнісні, "споживні" властивості даного предмету, явища, поняття.
Проте існує ряд виключень з цього положення. В тому випадку, якщо кримінальне переслідування збуджується також відносно законного представника як фізичної особи, або якщо у юридичної особи по тих або інших причинах немає законного представника (він відсутній, ховається і т. д.), голова трибуналу великої інстанції призначає повіреного (mandataire), який виконує роль законного представника.

Курсові роботи з кримінального процесу