Курсові роботи з кримінального процесу

Апеляційне провадження в кримінальному процесі

Теоретичні засади дослідження апеляційного провадження в кримінальному процесі. Поняття та система кримінального процесу. Суть, завдання та основні риси апеляційного провадження. Об'єкти та суб'єкти апеляційного провадження. Процесуальний порядок апеляційного провадження в кримінальному процесі. Порядок і строки апеляційного оскарження. Наслідки подання апеляційної скарги. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги.

РЕЛИГИЯ

От латинского religio - набожность, святыня, предмет культа. Мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ), основанные на вере в существование бога или богов, “священного”, то есть той или иной разновидности сверхъестественного. Наиболее ранние проявления: магия, тотемизм, фетишизм, анимизм. Исторические формы развития религии: племенные, национально-государственные (этнические), мировые (буддизм, христианство, ислам).

Источник - legaldictionary.ru

Як відзначає Г.Л. Крігер: "...существенное значення має не тільки різноманіття видів покарання, передбачених в Загальній частині кримінального законодавства, але і ступінь використання окремих з них в санкціях статей Особливої частини, а також співвідношення в кожному з видів покарань каральних і виховних елементів". (195, с.126). Запобіжний захід, вибраний суддею у стадії підготовчих дій до судового засідання, може бути відмінений або змінений судом (суддею), що розглядає справу по суті. Вибрана судом першої інстанції запобіжний захід може бути відмінений або змінений вищестоящим судом при розгляді справи в касаційному або апеляційному порядку.
З суб'єктивного боку нез'явлення в строк без поважних причин на службу може бути здійснена як з прямим, так і з непрямим наміром. Законодавцем не дозволено питання про необережне відношення військовослужбовця до нез'явлення без поважних причин, хоча його можлива наявність цілком очевидно.

Курсові роботи з кримінального процесу