Курсові роботи з кримінального процесу

Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження невтручання в приватне життя як засади кримінального провадження. Поняття і головні характеристики принципів права. Поняття та система принципів (засад) кримінального провадження. Аналіз особливостей дотримання засади про невтручання в приватне життя. Поняття засади невтручання у приватне життя як засіб для захисту особи у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Невтручання у приватне життя при провадженні деяких слідчих (розшукових) дій.

МАРДЖИН

- условие договора морской перевозки, согласно которому в чартере для перевозки массовых навалочных или насыпных грузов оговаривается разница между минимальным количеством груза, которое судно обязано принять к перевозке, и максимальным, которое судовладелец вправе требовать от фрахтователя.

Источник - legaldictionary.ru

Не завжди так само йшло з нормами, іншим чином погіршуючим положення особи. Так, норми про умовно-дострокове звільнення від покарання і заміну покарання м'якшим і про незастосування умовно-дострокового звільнення від покарання (ст. 53, 53-1, 55 УК) неодноразово змінювалися у бік погіршення положення засуджених, проте ці зміни враховувалися і при рішенні питання про умовно-дострокове звільнення від покарання відносно осіб, що зробили злочину до внесення вказаних змін. Саме така вказівка була дана ухвалою Пленуму Верховного Суду СРСР від 18 грудня 1963 р., яким роз'яснювалося судам, що питання про можливість застосування або незастосування умовно-дострокового звільнення від покарання і заміни невідбутій частині покарання м'якшим повинен вирішуватися відповідно до закону, що діє на даний момент, а не на основі законодавства, що діяло під час скоєння злочину .
Ухилення громадянина від сплати податку або страхового внеску визнається здійсненим в особливо крупному розмірі, якщо сума несплаченого податку і (або) страхового внеску перевищує п'ятсот мінімальних розмірів оплати праці (примітка 1 до статті).

Курсові роботи з кримінального процесу