Курсові роботи з кримінального процесу

Обвинувачений у кримінальному процесі

Теоретичні засади дослідження статусу обвинуваченого в кримінальному процесі. Поняття суб'єктів кримінального провадження. Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Поняття обвинуваченого. Особливості статусу обвинуваченого в кримінальному процесі. Характеристика прав і обов'язків обвинуваченого в кримінальному процесі. Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого.

ИНКАССО

Форма расчетов по договорам, при которой банк получает платежи в пользу организации или лица, передавших ему документы, против которых должен быть произведен платеж (например, документы на товар, отправленный продавцом покупателю) (статьи 815-875 ГК РФ).

Источник - legaldictionary.ru

Свою самостійність. Слідчою дією належить вважати не експертизу в цілому, а лише комплекс дій слідчого, определявющих програму дослідження, що створюють для цього необхідні умови, контролюючу об'єктивність і повноту його проведення. Ці дії охоплюють: 1) визначення предмету і програми дослідження (шляхом постановки питань в ухвалі про призначення експертизи); 2) вибір об'єктивного і кваліфікованого експерта (шляхом вивчення особи фахівця, якому передбачається доручити проведення експертизи); 3) вказівка можливих напрямів дослідження (шляхом викладу в ухвалі обставин справи); 4) представлення експертові додаткової інформації (їм виконання вимог ст. 185 УПК і ін.). Такі дії можна іменувати призначенням і проведенням експертизи.
За відсутності підстав для застосування запобіжного заходу від обвинуваченого відбирається письмове зобов'язання про те, що він повідомить про зміну свого місця перебування, а також про те, що він з'явиться до слідчого і до суду по їх виклику (ч.2 і ч. Із ст. 148 УПК).

Курсові роботи з кримінального процесу