Курсові роботи з кримінального процесу

Попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України

Стан дослідження тематики. Правове регулювання попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України. Зміст та складові попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України. Організація попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України.

ФИДУЦИЯ

(лат. fiducia) - в римском праве вид залога, по которому товар передавался лицу на условии, что после того, как его требования будут удовлетворены, он возвратит товар.

Источник - legaldictionary.ru

Нове кримінальне законодавство епохи створення Російської централізованої держави, посилення впливу помісного дворянства, зростання експлуатації селян з боку середніх і дрібних феодалів відобразило в собі всю гостроту класових суперечностей. Класовий характер кримінального законодавства виявляється у визнанні злочином всякого діяння, що робить замах на інтереси експлуататорської держави і пануючого класу, в розвитку інституту "обліхованія". Визнання людини "веденим відважним" означало оголошення його класовим ворогом і вабило посилення покарання.
Колишня доктрина розглядала обидва види такої помилки сумісно, прикладаючи до обох один і той же масштаб; така постановка знаходить і нині окремих захисників між криміналістами, як, наприклад, в Германії - Бури, Лист, але таке рішення питання навряд чи правильно, як можна бачити з подальшого докладного розбору цих випадків.

Курсові роботи з кримінального процесу