Курсові роботи з кримінального процесу

Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист

Теоретичні засади дослідження принципу забезпечення обвинуваченому права на захист. Поняття і значення принципів судового процесу. Поняття захисту, його види і значення у кримінальному судочинстві. Сучасне забезпечення права на захист у судовому провадженні. Аналіз особливостей забезпечення обвинуваченому права на захист. Процесуальне становище захисника. Права та обов'язки захисника. Обов'язкова участь захисника. Перспектива розвитку принципу забезпечення обвинуваченому права на захист.

ЛОВУШКА

(сленг.) - экономическая ситуация, напоминающая замкнутый круг; положение, в котором попытка выйти из кризиса по одному пути ведет по другому пути к тому же кризису.

Источник - legaldictionary.ru

Відсутність наміру не виключає необережної провини. Необхідно з'ясувати, а не чи міг До. (чи не мав він можливості) все ж таки за якими-небудь даними дати правильну оцінку що відбувається. Якщо вони будуть встановлені (наприклад, місячна світла ніч, наявність в місці завдання удару хорошого огляду, оклик потерпілим До. і т.п.), то слідує прідті до виводу, що До. міг і повинен був правильно оцінити обстановку і він винен в необережному спричиненні шкоди. Дії До. повинні бути кваліфіковані як спричинення тяжкої шкоди здоров'ю по необережності.
Після чого один з членів суду в своїй доповіді висловлює суть справи (зміст вироку), доводи скарги або протесту, заперечення на скаргу або протест. Якщо до касаційної скарги прикладені нові матеріали, вони також оповістилися доповідачем і пред'являються для ознайомлення прокуророві і іншим особам, що беруть участь в судовому засіданні.

Курсові роботи з кримінального процесу