Курсові роботи з кримінального процесу

Реалізація принципів кримінального процесу в досудових стадіях

Теоретичні засади дослідження реалізації принципів кримінального процесу в досудових стадіях. Поняття та система принципів кримінального процесу. Поняття стадії досудового розслідування та його форми. Співвідношення специфічних принципів розслідування та загальних умов провадження досудового слідства. Аналіз особливостей реалізації окремих принципів кримінального процесу в досудових стадіях. Реалізація принципу публічності в досудових стадіях. Реалізація принципу диспозитивності в досудових стадіях. Реалізація принципу змагальності сторін на досудовій стадії кримінального провадження.

АССИЗЫ

(лат. assisae - заседания) 1. В средневековой Англии - особые формы судебного иска и постановлений королевской власти. 2. В ряде стран - выездной суд с участием присяжных.

Источник - legaldictionary.ru

Третім елементом (правомочністю) даного суб'єктивного права є домагання-можливість удатися до примусової сили державного примушення проти осіб, зобов'язаних дотримувати особисту і майнову недоторканність від злочинних посягань. Така правомочність гарантується індивідові в сучасному суспільстві за допомогою закріплення в кримінальному законі норм про кримінальну відповідальність працівників державних органів за злочинні дії, що порушують права і законні інтереси громадян. В цьому випадку відповідальність працівників державних органів повинна наступити зовсім не за
Що відбувають покарання. Згідно ст. 2 Конституції РФ особи що відбувають покарання, як і громадяни держави, володіють правами і свободами людини і громадянина. Основу покладених на них обов'язків і що належать їм права і законних інтересів утворюють правовий режим відбування покарання і в першу чергу - виправлення засуджені.

Курсові роботи з кримінального процесу