Курсові роботи з кримінального процесу

Система кримінального процесу України

Теоретичні засади дослідження системи кримінального процесу України. Сутність кримінального процесу. Мета і завдання сучасного кримінального процесу. Характеристика системи кримінального процесу України. Загальна характеристика стадій досудового провадження по кримінальній справі. Кримінально-процесуальна характеристика судового провадження. Загальна характеристика не обов'язкових стадій кримінального провадження.

ФЕЛОНИЯ

(англ. Felony) - в уголовном праве США и Великобритании категория тяжких преступлений, по степени опасности находящихся между государственной изменой (тризн) и мисдиминором.

Источник - legaldictionary.ru

До засуджених військовослужбовців можуть застосовуватися наступні заходи заохочення: подяка; нагородження подарунком; грошова премія; дозвіл на одне додаткове короткострокове або тривале побачення або на телефонну розмову з родичами; дострокове зняття раніше накладеного стягнення. У вказаній вище статті Кодексу як міра заохочення не називається переклад засуджених військовослужбовців із звичайних умов відбування покарання в полегшені, хоча за своєю суттю дана міра є заохоченням (по відношенню до позбавлених свободи вона прямо указується як один з видів заохочення).
Ці обставини позбавляють всякого сенсу спроби перерахувати і описати всі супутні адвокатські злочини. На наш погляд, слід зупинитися тільки на тих з них, які найчастіше зустрічаються на практиці, найбільш суспільно небезпечні і є носіями специфічних закономірностей, властивих всім "супутнім" адвокатським злочинам.

Курсові роботи з кримінального процесу