Курсові роботи з кримінального процесу

Класифікація спеціальної техніки. Мета і завданні застосування науково-технічних засобів

Сутність та класифікація спеціальної техніки. Поняття та загальна характеристика науково-технічних засобів у правоохоронній діяльності. Засади класифікації спеціальної техніки. Характеристика мети та завдань застосування оперативно-технічних засобів. Особливості та завдання застосування спеціальної техніки під час оперативно-розшукової діяльності в установах виконання покарань. Технічні засоби нагляду і контролю.

АПЕЛЛА

(греч. Apella) Народное собрание в Спарте; высший орган власти, но его решения, признававшиеся геруссией или царем вредными, отменялись.

Источник - legaldictionary.ru

Зміст касаційного подання умовно ділиться на три частини: ввідну, описову (мотивувальну) і резолютивну. Центральною є описова частина, в якій детально висловлюються підстави принесення уявлення, приводяться аргументи, що обгрунтовують думку прокурора про допущені порушення закону. У уявленні повинно бути вказано: який саме закон порушений, в чому конкретно виразилося це порушення, які дані засвідчують факт допущеного порушення. Якщо уявлення приноситься по декількох підставах, то кожне з них повинне висловлюватися і аргументуватися в описовій частині. Коли уявлення приноситься відносно декількох засуджених у справі, підстави принесення уявлення аналізуються і аргументуються окремо по кожному підсудному.
У житейському, а іноді навіть і в юридико-технічній мові поняття засобів і способів дії нерідко змішуються один з одним, хоча аналіз деяких злочинів свідчить нам, що їх точне розмежування складає необхідна умова правильного визначення складу багатьох окремих злочинних діянь.

Курсові роботи з кримінального процесу