Курсові роботи з кримінального процесу

Стадії кримінального процесу та їх характеристика

Теоретичні засади дослідження стадій кримінального процесу. Поняття і зміст кримінального процесу. Завдання і структура кримінального процесу. Характеристика стадій кримінального процесу. Загальна характеристика стадій досудового провадження по кримінальній справі. Кримінально-процесуальна характеристика судового провадження. Загальна характеристика необов'язкових стадій кримінального провадження. Процесуальні функції суду у кримінальному судочинстві на стадіях досудового слідства та судового розгляду.

КАПИТАН

(позднелат. capitaneus) - офицерское звание в вооруженных силах большинства государств. Появилось в Средние века во Франции; в России - в XVI в. (для иностранных офицеров). В СССР было введено с 1935 г. В ВМФ - К. 1-го, 2-го, 3-го рангов и капитан-лейтенант, соответствующие званиям полковник, подполковник, майор и К. в Сухопутных войсках. Звание К. сохранено в Российской Армии.

Источник - legaldictionary.ru

Якщо в результаті діянь, передбачених ч. 1 і ч. 2 ст. 152 УК, потерпілому по необережності заподіюється смерть або наступають інші тяжкі наслідки, то скоєне слід кваліфікувати по ч. 3 ст. 152 УК. Під іншими тяжкими наслідками розуміється самогубство, психічне захворювання або інша тяжка шкода здоров'ю потерпілого. Для кваліфікації дій винного по ч. 3 ст. 152 УК необхідно встановити наявність причинного зв'язку між діянням по купівлі-продажу неповнолітнього або здійснення інших операцій у формі його передачі або заволодіння ним і злочинним наслідком, що наступив.
Чи проводилися на підприємстві перевірки або обстеження відповідними органами контролю (МНС, ФСФО і ін.) з питання невиконання зобов'язань по платежах; які виявлені результати; основні причини неплатежів; характер прийнятих заходів і їх адекватність тяжкості виявлених порушень; законність прийнятих економіко-правових заходів;

Курсові роботи з кримінального процесу