Курсові роботи з кримінального процесу

Відкриття кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження відкриття кримінального провадження. Поняття та зміст кримінального процесу. Структура кримінального процесу. Новели українського законодавства щодо початку кримінального провадження. Особливості відкриття кримінального провадження та досудового слідства як початкової стадії кримінального процесу. Відкриття кримінального провадження та початок досудового розслідування. Реєстр досудових розслідувань.

ЛОКАУТ

(англ. lock-out - запирать дверь) - массовое увольнение работников или закрытие или реорганизация предприятий, применяемое владельцами предприятий в ответ на забастовки или непомерно высокие требования работников. В РФ Л. в процессе урегулирования коллективного трудового спора, в т.ч. при проведении забастовки, запрещен.

Источник - legaldictionary.ru

Заходи щодо вдосконалення режиму відбування покарання, організації політико-виховної роботи, а також комплекс заходів по розкладанню злодійських угрупувань разом з посиленням боротьби із злочинними проявами, здійснювані в МТУ, викликали протидію з боку найбільш негативно настроєній частині ув'язнених. У умовах, що змінилися, вони позбавлялися можливості безкарно грабувати і гнобити інших ув'язнених, паразитувати за рахунок їх праці, користуватися в таборах привілеями, які самі собі створювали.
Приведемо ще одну думку на користь сказаного. Збираючи докази і засвідчуючи результати слідчих дій, слідчий здійснює пізнання не тільки "для себе", як іноді вважають, а мис-яїт себе частиною системи, що пізнає, в яку входять і подальші адресати доведення: прокурор, суд. Саме для переконання в доброякісності аргументів і правильності своїх виводів слідчий

Курсові роботи з кримінального процесу