Курсові роботи з кримінального процесу

Закон як джерело кримінально-процесуального права

Теоретичні засади дослідження закону як джерела кримінального процесуального права. Сутність джерел кримінального процесуального права. Поняття кримінального процесуального закону, його сутність і значення в кримінальному судочинстві. Характеристика кримінального процесуального законодавства. Система кримінального процесуального законодавства України. Дія кримінального процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб. Сучасні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства і основні шляхи їх розв'язання. Теоретичні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства. Проблеми практики застосування кримінально-процесуального закону та шляхи їх вирішення.

ЛОЖЬ

намеренное искажение действительности.

Источник - legaldictionary.ru

Виї, суворіший закон не може відновити його дію . 1 а-кая ситуація могла виникнути, наприклад, при самовільній без потреби зупинці потягу стоп-краном, здійсненою до 1 січня 1961 г.: Кримінальним кодексом РРФСР 1960 р., що вступив в дію з 1 січня 1961 р., вказане діяння було декріміналізіровано, а Указом Президії Верховної Ради РРФСР від 3 липня 1965 р. за нього знов була встановлена кримінальна відповідальність (ст. 2131 УК).
Згаданий в гл. 11 Кодекс професійної етики адвоката, як офіційний документ, на період підготовки більшої частини справжньої книги, ще не існував. Він був прийнятий 31.01.2003 р. на засіданні першого Всеросійського з'їзду адвокатів - найвищого органу Федеральної палати адвокатів (ст. 36 Закону про адвокатуру). Достатньо репрезентативна практика його застосування, на жаль, не сформована, а що є нами поки погано вивчена.

Курсові роботи з кримінального процесу