Курсові роботи з кримінального процесу

Затримання особи яка підозрюється у вчиненні злочину

Теоретичні засади дослідження застосування затримання особи яка підозрюється у вчиненні злочину. Поняття запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Характеристика особливостей затримання особи яка підозрюється у вчиненні злочину. Затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу (ст. ст. 187-191 КПК). Затримання без ухвали про дозвіл на затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

РЕКЛАМА

(фр. reclame, от лат. reclame - выкрикиваю) - по ФЗ “О рекламе” от 14 июля 1995 г. распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях, которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний (ст. 2 ФЗ “О рекламе” от 14 июня 1995 г.). Р. должна быть распознаваема без специальных знаний или без применения технических средств непосредственно в момент ее представления, т.е. не быть скрытой, Р. должна распространяться на русском языке или на языке какого-либо из народов РФ, не нарушать чьих-либо исключительных нрав. Р. не должна побуждать граждан к опасным и противоправным действиям. ФЗ “О рекламе” определяет несколько видов ненадлежащей (т.е. недопустимой) Р.: недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная.

Источник - legaldictionary.ru

При запереченні потерпілого розгляд справи продовжувався в об'ємі лише тих епізодів пред'явленого підсудному звинувачення, по яких громадянин, що постраждав від злочину, визнаний потерпевшим186. Після винесення Конституційним Судом РФ ухвали від 20 квітня 1999 року № 7-П у справі про перевірку конституційності положень пунктів 1 і 3 частини першої статті 232, частини четвертої статті 248 і частини першої статті 258 Карно-процесуального кодексу РРФСР у зв'язку із запитами районного суду Іркутська області Іркутська і Радянського районного суду міста Нижній Новгород, в якому він визнав ч.2 ст. 248 УПК РСФСР не відповідній Конституції РФ187, це правило було поширене і на загальний порядок судопрозводства. Важ подальший період дії УПК РСФСР судова практика розглядала з'ясування думки потерпілого як одного з елементів принципу змагальності і рівноправ'я сторін. Так, Президію Верховного Суду РФ відмінив вирок і визначення Судової колегії, а дїло направив на новий судовий розгляд, оскільки суд порушив закріплені в ч. 3 ст. 123 Конституції Російської Федерації принцип змагальності і рівноправ'я сторін. "Суд не забезпечив потерпілих правом виступити в судових дебатах, а також не з'ясував, чи бажають потерпілі скористатися таким правом, тим самим вони були позбавлені можливості сформулювати свої вимоги, викласти свою позицію з приводу відмови державного обвинувача від звинувачення і висловити заперечення. Суд повинен був не тільки запропонувати потерпілим після закінчення судового слідства скористатися правом участі в судових дебатах, але і роз'яснити їм на початку судового розгляду в порядку ст. 274 УПК РРФСР, що вони цим правом наділені" 188.
Ухилення від сплати податку шляхом непредставлення декларації є тоді, коли особа умисне з метою несплати податків після закінчення законодавчих встановлених термінів не подало декларацію у відповідний орган.

Курсові роботи з кримінального процесу