Курсові роботи з кримінального процесу

Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі

Теоретичні засади дослідження визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі. Поняття доказів у кримінальному процесі. Поняття і елементи процесу доказування в кримінальному провадженні. Обов'язок доказування. Допустимість доказів у кримінальному процесі України. Аналіз особливостей визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого. Процесуальний порядок визнання доказів недопустимими.

ПАТРОН

(лат. patronus - защитник, покровитель) В Древнем Риме - знатный римский гражданин (первоначально - из патрициев), покровитель зависимых от него клиентов и вольноотпущенников и их защитник на суде.

Источник - legaldictionary.ru

Але в той же час Наказ надав надзвичайно благотворну дію на кримінальну практику в Росії. Своїми гуманними ідеалами він виявився цінним джерелом струменя милосердя, якого так сильно потребувала жорстока дійсність. Та обставина, що істини, висловлені в нім, пройшли, принаймні формально, через горнило оцінки зверху, забезпечувало їм визнання доцільності їх для застосування до окремих практичних випадків. Послатися на Наказ, таким чином, було не тільки безпечно, але і практично необхідно для стримування жорстокості, яка панувала в області кримінальної практики і до обмеження якої завжди прагнула чуйна совість судді.
Принцип законності - найважливіший загальноправовий початок діяльності всіх суб'єктів правозастосування; дотримання його служить вірним показником розвитку процесу побудови правової держави. Це очолюючий принцип в діяльності прокуратури, що забезпечує верховенство закону, єдність і зміцнення законності.

Курсові роботи з кримінального процесу