Курсові роботи з кримінального процесу

Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу

Теоретичні засади дослідження уніфікації та диференціації форми кримінального процесу. Поняття кримінально-процесуальної форми. Сутність уніфікації та диференціації кримінально-процесуальної форми. Характеристика диференційованих форм кримінального провадження. Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Кримінальне провадження яке містить державну таємницю. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

УГРОЗА

- в праве словесно, письменно или другим способом выраженное намерение нанести физический, материальный или иной вред какому-либо лицу или общественным интересам; один из видов психического насилия над человеком. В уголовном праве У. представляет способ подстрекательства, доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ), вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), незаконного получения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ) и совершения других преступлений. У. применением насилия является также квалифицирующим признаком рядов составов преступлений. У. убийством или причинением тяжкого вреда здоровью представляет собой самостоятельный состав преступления (ст. 119 УК РФ).

Источник - legaldictionary.ru

Виключення невійськовослужбовців з числа співвиконавців злочину проти військової служби виключає і можливість визнання даного злочину здійсненим групою осіб. Так, якщо цивільна особа сумісна з військовослужбовцем чинить опір патрульному наряду при затриманні солдата, що порушує військову дисципліну в суспільному місці, то його дії утворюють пособництво в скоєнні військового злочину і підлягають кваліфікації по ч. 5 ст. 33 і ч. 1 ст. 333 УК. При цьому опір патрульному наряду не може бути визнаний здійсненим групою осіб і кваліфіковано по п. "а" ч. 2 цих статті, оскільки скоєння злочину групою осіб припускає участь в нім двох або більш за співучасників, виступаючих як виконавці даного злочину. У приведеному прикладі тільки солдат може бути визнаний виконавцем злочину.
Під місцем скоєння злочину розуміється конкретна територія, на якій було здійснено злочинне посягання, наприклад, суспільне місце при здійсненні хуліганських дій (ст. 213 УК РФ), територія заповідника при незаконному полюванні (п. "г" ч. 1 ст. 258).

Курсові роботи з кримінального процесу