Курсові роботи з кримінального процесу

Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві

Теоретичні засади дослідження доказів та їх джерел в кримінальному судочинстві. Поняття і елементи процесу доказування в кримінальному судочинстві. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація. Характеристика особливостей доказів та їх джерел в кримінальному судочинстві. Поняття, способи збору і перевірки доказів. Особливості збору і перевірки доказів в різних стадіях процесу. Поняття і значення оцінки доказів. Джерела доказів.

ПРЕМИЯ

англ. premium А. Мера поощрения за особые успехи, заслуги. Б. Разница в ценах на один и тот же товар. В. Денежная сумма, уплачиваемая покупателем опциона продавцу

Источник - legaldictionary.ru

У цих випадках межі кримінально караної і дисциплінарної неправди можуть бути установляєми лише по міркуванню властивості і значення окремих видів неправомірної або недоцільної службової діяльності, і навіть загальних умов державної служби і державного ладу. Таким чином, як говорить Пояснювальна записка до Кримінального укладення, "всяка формально або матеріально незакономірна діяльність по службі, не передбачена особливо Кримінальним укладенням, повинна бути рассматріваєма як службова провина", так що область кримінально караних злочинних діянь по службі повинна бути особливо встановлена законом (179).
Досвідчені слідчі і прокурори пам'ятають, скільки проблем, особенно^ на перших порах, було з цими, що плодяться, як гриби після дощу, альтер-4 натівнимі колегіями. Як важко було працювати з їх членами, отказиваю-•! щиміся від справ за призначенням і що дуже вже часто не мали надлежащей^ квалификации'33.

Курсові роботи з кримінального процесу