Курсові роботи з кримінального процесу

Експерт як суб'єкт кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження процесуального становища експерта. Нормативне регулювання використання спеціальних знань у новому Кримінальному процесуальному кодексі України. Поняття та види судової експертизи. Аналіз особливостей процесуального становища експерта. Процесуальний порядок призначення і проведення експертизи. Права та обов'язки експерта. Висновок експерта.

ПАНЧАЯТ

- 1) в Индии совет, стоящий вс главе касты, храмовой организации, сельского кооператива и т. п.; 2) название ряда органов самоуправления в Непале и некоторых других государствах Южной Азии.

Источник - legaldictionary.ru

Умовно-дострокове звільнення з дисциплінарної військової частини може проводитися після фактичного від'їзду термінів, вказаних в ч. 3 ст. 79 УК РФ. Оскільки вміст в дисциплінарній військовій частині за наявності вказаних в законі умов може бути призначений замість позбавлення волі і за здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів, то умовно-дострокове звільнення в цих випадках може проводитися після фактичного від'їзду термінів, вказаних в п. "б", "в" ч. 3 ст. 79 УК РФ (дві третини і три чверті терміну залежно від категорії злочинів). Разом з тим на засуджених до вмісту в дисциплінарній військовій частині не розповсюджується правило, закріплене в ч. 4 ст. 79 УК РФ (про фактичний від'їзд не менше шести місяців терміну покарання), оскільки воно передбачене лише для засуджених до позбавлення волі.
Процесуальна функція попереднього слідства, якою наділений слідчий суддя, неоднорідна. Одним з принципових положень французької теорії кримінального процесу є розмежування повноважень слідчого судді на слідчих (розшукові) і юрисдикційних (судові) 280.

Курсові роботи з кримінального процесу