Курсові роботи з кримінального процесу

Забезпечення прав людини й громадянина при досудовому слідстві

Поняття і загальні положення досудового слідства. Поняття досудового слідства. Загальні положення досудового слідства. Поняття та процесуальний статус обвинуваченого. Поняття обвинуваченого. Забезпечення обвинуваченому права на захист. Нагляд прокуратури за додержанням прав людини і громадянина при досудовому слідстві.

БРОШЮРА

- вид печатных агитационных материалов. Представляет непериодическое текстовое книжное издание объемом свыше четырех страниц. (См.: Словарь издательских терминов. М.: Книга, 1983. С. 24). Брошюра признается печатным агитационным материалом, если она содержит признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначена для массового распространения и обнародования в ходе избирательной кампании, при проведении референдума. В соответствии с избирательным законодательством должна иметь выходные данные.

Источник - legaldictionary.ru

Ми вважаємо, що, оскільки чинне законодавство не розкриває поняття насильства і погроз, відмежування їх від правомірних тактичних прийомів тільки на підставі критеріїв, запропонованих А.Р.Ратиновим є досить важким завданням. Адже існуюча редакція ст.20 УПК, як і відповідна норма проекту УПК, містять лише загальну заборону на отримання свідчень за допомогою насильства, погроз і інших незаконних заходів, не розкриваючи суті таких. Тому ми пропонуємо додатково виділяти як важливу умову правомірності тактичних прийомів загальновизнаний міжнародним правом принцип забезпечення слідчим свободи вибору поведінки допитуваного, що необхідне для безперешкодного здійснення учасниками процесу своїх прав і законних інтересів, включаючи можливість самому вибрати ту або іншу позицію на допиті. Пропонується вказаний критерій допустимості психологічної дії зафіксувати в УПК.
У судовій практиці склалася позиція: додаткові матеріали підлягають оцінці в сукупності зі всіма іншими матеріалами справи і можуть бути покладені в основу рішення касаційної інстанції про відміну вироку і напрям справи на новий судовий розгляд.

Курсові роботи з кримінального процесу