Курсові роботи з кримінального процесу

Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій

Поняття та види слідчих (розшукових) дій в кримінальному процесі України. Поняття слідчих (розшукових) дій. Види та класифікація слідчих (розшукових) дій. Загальні умови провадження слідчих (розшукових) дій. Поняття та види загальних умов провадження слідчих (розшукових) дій. Характеристика загальних умов провадження слідчих (розшукових) дій.

ЗАКЛАД

- договор о залоге, по условиям которого заложенное имущество (вещь) передается залогодержателю во владение в качестве обеспечения залога под взятую в долг денежную сумму.

Источник - legaldictionary.ru

Для забезпечення захисту прокурорів і слідчих, їх життя і здоров'я, збереженню їх майна органи, що забезпечують безпеку, можуть застосовувати, з урахуванням конкретних обставин, такі заходи безпеки, як: особиста охорона, охорона житла і майна; видача зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку; тимчасове приміщення в безпечне місце; забезпечення конфіденційності відомостей про прокурорів, що захищаються, і слідчих; переклад на іншу роботу (службу), зміну місця служби; переселення на інше місце проживання; заміна документів; зміна зовнішності.
По іншому йде справа, коли ведуть мову про правомірну психічну дію, тобто думки, заяви, питання і навіть окремі репліки, звернені до запідозреного, допустимі і розраховані на те, щоб викликати природні, адекватні ситуації, що склалася, вербальні і невербальні реакції, що матиме діагностичне, а, отже, тактичне значення.

Курсові роботи з кримінального процесу