Курсові роботи з кримінального процесу

Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій

Теоретичні засади дослідження залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій. Поняття і значення слідчих дій. Класифікація слідчих дій у кримінальному процесі. Аналіз особливостей залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій. Поняття спеціальних знань, основні форми та суб'єкти їх використання (застосування) у судочинстві. Правовий статус спеціаліста як суб'єкта кримінального процесу й учасника слідчих дій. Форми взаємодії в процесі використання спеціальних знань.

ВАУЧЕР

(англ. voucher) - 1) имущественный купон, выдаваемый в процессе приватизации для приобретения акций приватизируемых предприятий (см. Приватизационный чек.), 2) письменное свидетельство, поручение, гарантия или рекомендация; 3) именной приватизационный чек.

Источник - legaldictionary.ru

Загальновідомо, і практика це підтверджує, що існує немало юридичних, політичних, ідеологічних і морально-етичних препятствій для здійснення міжнародних і національних методів і засобів боротьби з тероризмом. Антитерористичні конвенції обкреслюють тільки загальні правові рамки, необхідні для дієвої відсічі міжнародному тероризму. Так, наприклад, в 1979 р. була прийнята Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників з чіткими зобов'язаннями держав-учасників. Переговори з терористами по врегулюванню кризових ситуацій не регламентуються міжнародним правом. До них рекомендується привертати професійно підготовлених до такого діалогу людей. При цьому виключається можливість обговорення імперативних вимог - безкарність терористів і зневага життям людей. Проте в конвенціях по антитерористичній взаємодії беруть участь далеко не всі держави і існує цілий ряд пропусків, пов'язаних з відсутністю міжнародно-правових норм, що як завжди відстають від деяких сучасних проявів терористичної практики.
Під криміналізацією розуміють процес і результат визнання певних видів діянь злочинними і караними. Декриміналізація - це відміна, виключення кримінальної відповідальності за ті або інші діяння, що раніше признавалися злочинними.

Курсові роботи з кримінального процесу