Курсові роботи з кримінального процесу

Застосування запобіжного заходу особиста порука

Теоретичні засади дослідження застосування запобіжного заходу особиста порука. Поняття запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Аналіз особливостей застосування запобіжного заходу особиста порука. Поняття особистої поруки. Мета, підстави та порядок застосування особистої поруки.

ГРАНТЫ

- денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, на проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями. Федеральный закон от 23.08.96 N 127-ФЗ, ст.2

Источник - legaldictionary.ru

Тому відмова від розуміння репресивної спрямованості кримінального процесу і посилення захисту права і свобод людини і громадянина робить неминучим приведення карно-процесуального законодавства у відповідність з конституційними положеннями, що зумовлюють формування нових відносин між державою і особою, має істотне значення для зміцнення демократії. Як наголошувалося в доповіді що відвідала нашу країну місії відділення Організації Об'єднаних Націй у Відні по боротьбі із злочинністю і кримінальному правосуддю, "судова реформа складає важливий елемент загального процесу демократизації в России"1, а суть, ядро судової реформи - на що не без підстав звертають увагу юристи - полягає в реформуванні процесуального законодавства.
Цивільний кодекс Російської Федерації визначив землю як об'єкт цивільних прав і відніс її до категорії нерухомих речей (розділ 17 ГК РФ, регулююча питання землекористування). З 30 жовтня 2001 р. вступив в дію Земельний кодекс Російської Федерації від 25 жовтня 2001 р.

Курсові роботи з кримінального процесу