Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінально-процесуальне законодавство України: загальна характеристика

Система кримінального процесуального законодавства України. Роль Конституції та міжнародно-правових угод, ратифікованих Україною, у регулюванні кримінально-процесуальної діяльності. Кримінальний процесуальний кодекс України, його зміст і структура. Чинність кримінального процесуального законодавства в часі, просторі та за колом осіб. Вплив роз'яснень Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, відомчих нормативних актів на регулювання кримінально-процесуальної діяльності.

АНОНИМ

(греч. anonymos - безымянный) автор письма или сочинения, скрывший свое имя.

Источник - legaldictionary.ru

Початковим моментом нез'явлення в строк на службу для військовослужбовців, що проходять службу як за контрактом, так і по заклику, вважається час, вказаний у відповідному документі: записці про звільнення, відпускному квитку, командировочному посвідченні, розпорядженні і т.д. Для військовослужбовців за контрактом початком самовільного нез'явлення на службу вважається також нез'явлення на службу до часу, встановленого в регламенті службового часу.
Під розташуванням частини розуміється відособлена територія, на якій розміщуються підрозділи і служби даній частині. Самовільний відхід військовослужбовця з одного підрозділу в інше в межах однієї частини не утворює склад злочину, передбаченого ст. 337 УК РФ. Проте, якщо підрозділи однієї частини розташовані відособлено, самовільне залишення підрозділу слід визнавати самовільним залишенням частини.

Курсові роботи з кримінального процесу