Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінально-процесуальний примус

Примус у кримінальному провадженні: національні та міжнародні аспекти. Характеристика заходів кримінально-процесуального примусу. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів. Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України.

ТРОЙКА

- существовавшее в 1929-1953 гг. орудие политических репрессий, состоявшее обычно из представителей органов НКВД, партийных и советских органов. Объявленная задача “троек” заключалась в “рассмотрении дел” о крупных хозяйственных злоупотреблениях и преступлениях политического характера. Процедура разбирательства для них не устанавливалась. Фактически вскоре после учреждения они стали активным средством применения политических репрессий в массовых масштабах в отношении граждан, объявлявшихся “врагами народа”. Их жертвами стали многие тысячи невиновных людей. (К. Г.)

Источник - legaldictionary.ru

З виданням в 1864 р. Статуту про покарання, що накладаються світовими суддями, ця відмінність втратила останній грунт, оскільки в ст.1 Статуту слово "провина" було спожите для позначення всіх маловажних преступнихдеяній. Тому Друге відділення Його Імператорської Величності Канцелярії в пояснювальній записці про узгодження Укладення і Статуту зважаючи на практичну даремність цих визначень припустило їх виключити з 234; це припущення було прийняте першим пунктом Високий затвердженої думки Державної Ради від 27 грудня 1865 р., чому ці статті і не увійшли до видань Укладення 1866 і 1885 рр. Нотак як і після введення Судових статутів в судовій практиці питалісьпрідавать цим словам технічне значення, то Кримінальний касаційний департамент Сенату Правітельствующего в рішеннях 1868 р. за N 10, у справі Ефімова, і 1874 р. N 46 (по Загальних зборах) категорично роз'яснив, що в Укладенні 1845 р. слово "злочин" не протівополагаєтсяслову "провина". У Укладення ж действующєє це ділення зовсім не включене.
В тому випадку, якщо людина до арешту проживала в якому-небудь місті, він має право на повернення в це місто незалежно від характеру довершеного злочину, відбутого терміну покарання, числа судимостей, підстави звільнення і т.п.

Курсові роботи з кримінального процесу