Курсові роботи з кримінального процесу

Міжнародний розшук злочинців

Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Процесуальний порядок міжнародного співробітництва. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій. Кримінальне провадження у порядку перейняття. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. Поняття видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. Принципи екстрадиції. Процесуальний порядок видачі особи (екстрадиції). Проведення екстрадиційної перевірки (ст. 587 КПК). Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання засуджених осіб.

КОЛЛЕГИИ

- в XVIII -XIX вв. центр.учреждения, ведавшие отдельными отраслями гос. управления. Учреждены Петром 1 в 1717-1721 гг. вместо приказов. Упразднены с образованием министерств.

Источник - legaldictionary.ru

Підсудність - це сукупність ознак кримінальної справи, відповідно до яких карно-процесуальний закон визначає суд, правомочний розглядати дану справу як суд першої інстанції. При визначенні суду, який повинен розглядати справу, враховується компетенція суду, тобто повноваження того або іншого суду в судовій системі по розгляду кримінальних справ. Для того, щоб встановити, якому суду підсудна конкретна кримінальна справа, зіставляються властивості цієї справи і компетенція судів.
Значення речових доказів в кримінальному процесі визначається декількома чинниками: пізнавальною цінністю; поширеністю; стабільністю (збереженням їх доказових властивостей впродовж тривалого часу); доступністю (можливістю швидкого отримання в будь-якій стадії процесу, особливо на первинному етапі розслідування, коли інших джерел інформації недостатньо для розкриття злочину).

Курсові роботи з кримінального процесу