Курсові роботи з кримінального процесу

Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя

Теоретичні засади дослідження обвинувачення як предмету кримінального правосуддя. Поняття правосуддя у кримінальних справах. Функція обвинувачення та її місце в системі кримінально-процесуальних функцій. Сторона обвинувачення в кримінальному процесі. Характеристика обвинувачення як предмету кримінального правосуддя. Поняття, сутність та етапи реалізації обвинувачення за новим кримінальним процесуальним законодавством. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України.

АУКЦИОН

(от лат. auctio - продажа с публичного торга) - разновидность торгов, при которой договор купли-продажи имущества заключается с лицом, предложившим наивысшую цену. Аукционная продажа может быть принудительной и добровольной, организуется самим продавцом либо осуществляется через специальную организацию, выступающую в качестве комиссионера. См. также Аукционная торговля.

Источник - legaldictionary.ru

Клопотання громадської організації (трудового колективу) про поручительство повинне бути оформлене протоколом загальних зборів. У нім повинно бути вказано, скільки чоловік з обшего числа членів громадської організації (трудового колективу) було присутньо на зборах, скільки відсутнє, скільки з числа присутніх голосувало за встановлення поручительства і скільки голосувало проти. З протоколу повинно бути видно, чи не формально громадська організація (трудовий колектив) підійшла до питання про встановлення поручительства. Зазвичай про це судять по виступах членів громадської організації (трудового колективу), їх оцінці дій звинуваченого при здійсненні злочину і після
Санкція карно-процесуальна - наслідок невиконання розпоряджень карно-процесуальної норми. Санкція не є обов'язковою частиною статті карно-процесуального закону. Санкція може розповсюджуватися тільки на норму, викладену у цій статті (ч. 7 ст. 56 УПК), або в одній статті закону може бути

Курсові роботи з кримінального процесу