Курсові роботи з кримінального процесу

Проблема переслідування, здійснюваного прокурором у суді

Теоретичні засади дослідження переслідування, здійснюваного прокурором у суді. Прокурор як суб'єкт кримінального переслідування. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України. Аналіз особливостей переслідування, здійснюваного прокурором у суді. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.

ПРОГУЛ

- по трудовому праву РФ неявка на работу, а также отсутствие на работе без уважительной причины более четырех часов подряд в течение рабочего дня. В соответствии со ст. 81 ТК РФ влечет расторжение трудового договора по инициативе администрации.

Источник - legaldictionary.ru

Таким чином одне і те ж питання в різних нормативних актах вирішується по-різному. Оскільки самі слідчі стан сп'яніння надійний встановити не в змозі - вони зазвичай подібних оглядів не проводять, обмежуючись медичними документами, отриманими органами дізнання в порядку адміністративного виробництва. Якщо ж таке обстеження органом дізнання не проводилося - слідчий сам вирішує це питання, направляючи особу до медичної установи (зазвичай наркодиспансер), тобто удаючись до адміністративного, а не до процесуального порядку, оскільки останній виявився фактично нездійсненним.
Суб'єктом злочину можуть бути як посадові особи гірських, будівельних організацій, так і рядові працівники. Останні нестимуть відповідальність по ст. 216 УК, якщо працівник порушив обов'язкові для нього правила. Наприклад, кранівник порушив обов'язкові для нього правила, і це спричинило вказані в статті злочинні наслідки.

Курсові роботи з кримінального процесу