Курсові роботи з кримінального процесу

Прокурор у кримінальному провадженні

Теоретичні засади дослідження діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Прокурор як суб'єкт кримінального провадження. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України. Аналіз особливостей діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Діяльність прокурора під час проведення досудового розслідування. Повноваження прокурора в суді.

ГРАМОТА

(от гр. grammata - чтение и письмо) - 1) официальный письменный акт, удостоверяющий какие-либо международные соглашения или устанавливающий какие-либо правовые связи (Ратификационная Г., Верительная Г. и др.); 2) письменный акт, официальный или частный, в России Х - начала XX вв., свидетельство на пожалование лицу или общине прав, владений, наград, отличий (Жалованная Г. и др.) или о совершении каких-либо сделок, установлении каких-либо отношений (Купчая Г., Уставные Г. и др.).

Источник - legaldictionary.ru

Особливу групу складають помилкові свідчення обвинуваченого відносно інших осіб - обмова Обмова - це свідомо помилкове свідчення відносно невинного лица24. Обмова свідомо невинної особи є обставиною, обтяжливою відповідальність (п. 2 ст. 39 УК Росії). Обмова свідомо невинної особи є суспільно небезпечною дією, по своїй небезпеці схожим з свідомо помилковим доносом Це дає підставу для пропозиції про встановлення в кримінальному законі відповідальності обвинуваченого (а рівно і підозрюваного) за обмову свідомо невинної особи
Ми вважаємо, що факт слід визначати виходячи із змісту ст. 20; ч. 3 ст. 69; ст. 70-71; 143; 276-277; 308 і 384 УПК, з яких витікає, що під фактичними даними необхідно розуміти такі обставини, які дають відповіді на питання, перераховані в ст. 303 УПК. Співвідношення між доказами і фактичними даними можна виразити як співвідношення засобів і мети.

Курсові роботи з кримінального процесу